Buku Aqidah

BAB XI KUFUR ( Buku Aqidah dan Fiqih Ibadah )

BAB XI KUFUR 1. Adapun kekufuran, ada berbagai definisi yang dikemukakan oleh ulama Ahlus Sunnah tentang kufur (kekafiran) mempunyai arti yang hampir sama. Namun yang kita ambil adalah definisi kufur yang dinyatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah , yaitu: Al-Kufru dalam syari’at adalah lawan dari al-iman. Yaitu tidak adanya iman kepada Alloh dan Rosul-Nya dalam diri …

BAB XI KUFUR ( Buku Aqidah dan Fiqih Ibadah ) Selengkapnya »

BAB X SHOLAT 2 ( Aqidah dan Fiqih Ibadah )

BAB X SHOLAT 2 1. Syarat-syarat sahnya sholat adalah: a. Suci dari hadas kecil atau hadas besar dengan berwudhu atau mandi. b. Suci badan, pakaian dan tempat sholat dari najis. c. Masuk waktu. d. Menutup aurat. e. Niat. f. Menghadap kiblat. 2. Sesungguhnya sholat memiliki waktu-waktu yang telah ditentukan serta harus tepat pada waktunya. 3. …

BAB X SHOLAT 2 ( Aqidah dan Fiqih Ibadah ) Selengkapnya »

BAB IX SYIRIK | Aqidah dan Fiqih Ibadah

BAB IX SYIRIK 1. Lawan dari tauhid adalah syirik atau kesyirikan. Arti syirik adalah memberikan sifat-sifat atau hak-hak Alloh atau memberikan peribadatan yang seharusnya hanya dipersembahkan kepada Alloh kepada dzat selain-Nya, baik sebagian atau seluruhnya. Demikian juga yang termasuk syirik adalah menyamakan Alloh dengan makhluk- Nya, atau menjadikan suatu dzat sebagai tandingan-Nya dalam hal apapun …

BAB IX SYIRIK | Aqidah dan Fiqih Ibadah Selengkapnya »

BAB VI MANDI DAN TAYAMMUM, HAID DAN NIFAS | Aqidah dan Fiqih Ibadah

BAB VI MANDI DAN TAYAMMUM, HAID DAN NIFAS Mandi besar artinya meratakan air ke seluruh badan dengan niat menghilangkan hadas besar agar dibolehkan mengerjakan ibadah yang ditentukan syariah. Mandi besar adalah mandi (seluruh badan) yang diwajibkan untuk menghilangkan hadas besar karena: a. Junub, yaitu keluar mani, baik di saat tidur maupun terjaga, begitu juga bersetubuh …

BAB VI MANDI DAN TAYAMMUM, HAID DAN NIFAS | Aqidah dan Fiqih Ibadah Selengkapnya »

BAB VII TAUHID ULUHIYAH | Aqidah dan Fiqih Ibadah

BAB VII TAUHID ULUHIYAH Tauhid uluhiyyah adalah mempersembahkan seluruh peribadatan hanya kepada Alloh . Dengan kata lain, adalah pengesaan Alloh dalam peribadatan. Tauhid uluhiyyah disebut juga tauhid ilahiyah atau tauhid ‘ubudiyyah. [QS. al-Anbiya (21): 25] [QS. adz-Dzariyat (51): 56-57] [QS. an-Nisa’ (4):36] Tauhid uluhiyyah mengandung tiga masalah pokok, yaitu: Nusuk, Hakimiyyah dan al-Wala’ wa al-baro’. Tauhid uluhiyyah …

BAB VII TAUHID ULUHIYAH | Aqidah dan Fiqih Ibadah Selengkapnya »

BAB V TAUHID RUBUBIYAH DAN ASMA WA SHIFAT | Buku Aqidah dan Fiqih Ibadah

BAB V TAUHID RUBUBIYAH DAN ASMA WA SHIFAT Tauhid rububiyah adalah pengesaan Alloh dalam rububiyah-Nya. Yaitu pengesaan dan pensucian Alloh dalam kekuasaan dan perbuatan-perbuatan-Nya. Tiada syarik (sekutu) bagi- Nya dalam semua itu.[QS. al-A’rof (7): 54] [QS. Fatir (35): 13] Termasuk dalam kandungan tauhid rububiyah, bahwa hanya Alloh-lah Pencipta alam semesta dan semua yang ada di …

BAB V TAUHID RUBUBIYAH DAN ASMA WA SHIFAT | Buku Aqidah dan Fiqih Ibadah Selengkapnya »

BAB III IBADAH – IMAN DAN TAUHID

BAB III IBADAH – IMAN DAN TAUHID Alloh menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada-Nya saja. Dalam Islam, ibadah mencakup semua hal yang diridhoi dan dicintai Alloh baik dalam amal perbuatan maupun perkataan, lahir maupun batin. Itulah arti dari al-ibadah. Maka, ibadah dalam Islam adalah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. [QS. adz-Dzariyat (51): 56] …

BAB III IBADAH – IMAN DAN TAUHID Selengkapnya »

Bab II Air dan Alat Bersuci – Buku Aqidah dan Fiqih Ibadah

BAB II AIR DAN ALAT BERSUCI Fiqih menurut bahasa berarti ‘paham’. Sedangkan Fiqih yang dimaksud di sini adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syari’at yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan. Di dalam Fiqih Islam dikenal 5 bentuk hukum, yaitu: Wajib (Fardhu), Sunnah (mustahab), Haram, Makruh dan Mubah. a. Wajib: amal yang jika dikerjakan mendapat pahala dan jika …

Bab II Air dan Alat Bersuci – Buku Aqidah dan Fiqih Ibadah Selengkapnya »