4 November 2020

  Islam: Agama yang di-Ridhoi

  Islam adalah satu-satunya agama yang diturunkan dan disya- ri‟atkan Alloh serta satu-satunya agama yang diakui dan di- terima-Nya. Alloh tidak…
  24 Juli 2020

  Ilmu Tajwid

    Definisi ilmu tajwid Tajwid secara bahasa adalah mashdar dari jawwada-yujawwidu, yang artinya membaguskan. Sedangkan secara istilah, Imam Ibnul Jazari menjelaskan:…
  22 Juli 2020

  Keluarga Islami

  KELUARGA Islam adalah agama yang mengatur segala sisi kehidupan dan senantiasa menganjurkan umatnya untuk menjalin hubungan baik dengan sesama manusia…
  21 Juli 2020

  Kitab Riyadhus Shalihin

  Riyadhus Shalihin adalah nama salah satu kitab kumpulan hadis Nabi Muhammad  yang berarti taman orang-orang shalih, yang disusun oleh Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawy…
  20 Juli 2020

  Kitab Bulughul Maram

  Bulughul Maram atau Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam, disusun oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani (773 H – 852 H). Kitab ini merupakan kitab hadis tematik yang…
  25 Januari 2020

  Hasmi Jakarta mengadakan Safari Dakwah

  Hasmi Jakarta mengadakan Safari Dakwah Hasmi Jakarta mengadakan Safari Dakwah di Masjid Al-Hasni, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.…
  21 Januari 2020

  Da’wah Adalah Segalanya

    Secara bahasa, kata dakwah sebagai bentuk mashdar dari kata da’a (fi’il madhi) dan yad’u (fi’il mudhari’) yang artinya memanggil (to call), mengundang (to…
  11 Januari 2020

  HASMI Bangun 60 Tenda Darurat Untuk Korban Banjir dan Longsor

  HASMI | Himpunan Ahlussunnah untuk Masyarakat Islami bangun 60 tenda darurat untuk korban banjir dan longsor di Kec. Sukajaya dan…
  Close

  Adblock Detected

  Please consider supporting us by disabling your ad blocker